Brief History of Barangay P.D. Galima

Ang Barangay P.D. Galima, bago ganap at nagsasariling barangay ng bahagi ng Barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcya. Ito ang pang-anim
na purok at binuo ito ng tatlong sitio Gaud, Caldaan at Mongcol. Ito ay may lawak na dalawang daan at sampung (210) ektarya ng lupa at sivam na pung porsiyento (90%) rito ay sakahan. Higit na kilala ang lugar na ito sa tawag na caldaan o kiliddaan (salitang iloco na ibig sabihin ay – Talahib). Noong 1990 ay nagdaos si Prk. Pres. Eugenio Casculan Sr. ng Census at dito napag- alaman na meron na palang sapat na bilang ng  mga naninirahan upang ang purok 6 ay ganap na barangay. Naidaos ang plebisito na matagumpay kaya noong Oktubre 05, 1991 ay maluwalhating pagsilang ng isang bago at ganap at nagsasariling barangay sa pangalang PILAR DANGUILAN GALIMA.

 

Legal Basis of Creation

The Plebiscite held on September 22, 1991, creating sitios caldaan, gaud and mongcol into a new barangay to be detached and separated from mother barangay San Luis, Solano, Nueva Vizcaya, and thereafter to become a distinct and independent barangay and the name of the proposed barangay be voted upon by the residents of the affected areas.

The Plebiscite, it being clean, honest, peaceful and credible, it is therefore, very safe to say and proclaimed, without an iota of doubt, fear and contradiction, that Sitios Caldaan, Gaud and Mongcol, is now detached and separated from their mother barangay san Luis and constituted into a distinctive and independent barangay, Known and named BARANGAY PILAR D. GALIMA.

Date of Fiesta: OCTOBER 5